سامانه مدیریت پروژه

برای دسترسی به سامانه با نام کاربری خود وارد شوید و پروژه ها و تسک ها را مشاهده کنید

سامانه مدیریت پروژه

کار تیمی

کار تیمی بر روی پروژه ها و انجام وظایف در سطوح دسترسی مختلف کاربران

سادگی و سرعت در کار

در کمترین زمان میتوانید اطلاعات را ثبت کنید و به راحتی میتوانید وظایف را مشخص کنید

گزارشات پیشرفته

انواع مختلف گزارشات سفارشی و ساخت گزارش بصورت اختصاصی برای گروه های کاربری


Web Design By kOtOrObO